LV | RU | EN

Pakalpojumi

SIA ‘’Range’’ saviem klientiem piedāvā visa veida būvniecības konsultāciju pakalpojumus, kā galvenos no tiem var minēt: 

  • Visu veidu būvprojektu vadīšana;
  • Visu veidu būvdarbu būvuzraudzība atbilstoši LBN;
  • Ēku un būvju apsekošana;
  • Būvkonstrukciju projektēšana;
  • Projektēšanas uzdevumu izstrāde un projektēšanas darbu koordinācija;
  • Būvdarbu kvalitātes kontroles procedūru izstrāde un kvalitātes kontrole;
  • Būvdarbu finanšu plūsmu kontrole un pārraudzīšana;
  • Klienta interešu aizstāvība būvniecības lakā;

© Range 2009. All Rights Reserved.